De Van Abbestichting neemt zitting in de commissie die zich gaat bezighouden met de ontwikkelingsvisie van het Bergengebied.