De buurt verzet zich zowel tegen het plan van Meba Verdi voor een bouw tussen Willemstraat en H. Geeststraat als tegen de plannen voor het Van der Schootterrein.