Wethouder Van Dorst heeft toegezegd mee te werken aan een vergunning om bepaalde activiteiten in het gebouw mogelijk te maken. Gehoopt wordt dat het vandalisme zo kan worden tegengegaan.