Er is een overeenstemming tussen de gemeente en de TU/e over de monumenten daar. De TU/e zorgt voor een cultuurhistorische beschrijving. De gemeente heeft wel een termijn gesteld.