Het plan voor de biocentrale is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit afgewezen. Men valt nu terug op een eerder plan waarmee wij konden instemmen.