Het NRE-complex is door de gemeente aangekocht, mogelijk om hier een opvangcentrum voor verslaafden en/of dak- en thuislozen te vestigen.