Naar aanleiding van de notulen wordt medegedeeld, dat het plan van Kolen voor de
Steentjeskerk is gewijzigd. De kerk is nog niet verkocht; er komt een nieuw
bestemmingsplan.