Wij zijn voorstander van het plaatsen van stenen in het plaveisel, waarop (geschiedkundige
of archeologische) informatie vermeld wordt. Kostprijs 300/400 euro per steen.