Het Bureau Hüsken & Zn heeft van de gemeente opdracht gekregen de nog resterende panden
op het NRE-terrein te beschrijven.