Het Cultuurhistorisch Bureau Hüsken & Zn heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven onderzoek
gedaan naar 75 wederopbouwpanden in Eindhoven.