Een delegatie van ons zal bij het Labrehuis gaan kijken naar de kunstvoorwerpen waarvoor –
al dan niet in de nieuwbouw – een nieuwe bestemmingen moet worden gezocht.