Er bestaan zorgen over de Alberdink Thijmlaan en het beschermde stadsgezicht Den Elzent,
die pand voor pand wordt verknoeid. Wat valt hier nog tegen te doen?