Het Labrehuis zal worden bezocht i.v.m. de daar aanwezige kunst, die mogelijk slechts ten
dele kan terugkeren in de nieuwbouw.