Bij de Steentjeskerk is het zaak de ontwikkelingen in de gaten te houden om te voorkomen
dat het pand wordt aangetast. Het lijkt verstandig om nog eens met Kolen over zijn plannen
te gaan praten.