De gemeente wil een deel van de Campinafabriek behouden. Inmiddels is een voorbereidingsbesluit genomen. Er ligt een verzoek aan ons om het gebied te beschrijven.