Er is een nieuwe werkgroep (task force) actief om kerkgebouwen te redden. In de tweede helft van dit jaar wordt een seminar gehouden over leegstaande kerken en de mogelijkheden daarmee.