Er wordt meegedeeld dat circa 10 dagen geleden officieel de Stichting Waarmerk Eindhoven Design werd ingeschreven. Dit initiatief van onze Stichting zal volledig onafhankelijk opereren.