De Polynormwoningen worden gesloopt. Twee zullen op het TU/e-terrein worden herbouwd en in mei feestelijk worden heropend tijdens een symposium.