De buurt is door de projectontwikkelaar uitgenodigd. P. van der Grinten zal daar als bewoner heen gaan. Er komt een klankbordgroep waarin de buurt zitting kan nemen.