De bewoners van het Witte Dorp willen een eenvoudigere procedure voor een omgevingsvergunning bij veel aangevraagde wijzigingen.