Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. Eindhovens erfgoed in gevaar

Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. Eindhovens erfgoed in gevaar

Mail naar de gemeenteraad m.b.t. ondersteuning Stichting Beter Eindhoven en mevr. Schreurs over het Stadhuisplein

Mail naar de gemeenteraad m.b.t. ondersteuning Stichting Beter Eindhoven en mevr. Schreurs over het Stadhuisplein

Brief naar de gemeenteraad m.b.t. toetsingsplan Genneper Parken

Brief naar de gemeenteraad m.b.t. toetsingsplan Genneper Parken

Reactie op Ontwerpbestemmingsplannen De Majoor, HOV3 en XIV Buitengebied

Reactie op Ontwerpbestemmingsplannen De Majoor, HOV3 en XIV Buitengebied

Aanvulling op Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten

Aanvulling op Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten