Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. erfgoedverordening-deregulering

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. erfgoedverordening-deregulering

Aanwijzen pand Stadhuisplein 3 (voormalig Kantongerecht) aan gemeentelijke monumentenlijst

Aanwijzen pand Stadhuisplein 3 (voormalig Kantongerecht) aan gemeentelijke monumentenlijst

Aanwijzen pand Limburglaan 51 (drukkerij Vrijdag) aan gemeentelijke monumentenlijst

Aanwijzen pand Limburglaan 51 (drukkerij Vrijdag) aan gemeentelijke monumentenlijst

Remon Aarts wil de panden op de monumentenlijst nog eens toetsen. Het is mogelijk nieuwe panden voor te stellen als oude worden geschrapt. B. Hüsken houdt zich aanbevolen voor suggesties.

De sigarenfabriek van Schröder aan de Vestdijk. Enerzijds wordt dit gebouw nog steeds met sloop bedreigd, staat immers op de ‘slooplijst’, zoals de hele straatwand tot de Tongelresestraat. Maar naar verluidt wordt op het ogenblik door de gemeente ook een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw.

Op de Vestdijk in Stratum, huisnummer 141, staan twee panden in de stijl van de Amsterdamse
School die nog steeds op de slooplijst staan. Achter die panden bevindt zich nog een
oude sigarenfabriek van Schröder. Wethouder Schreurs heeft enige maanden geleden per
mail laten weten dat zij het pand wil beschermen.

B. Hüsken corrigeert op termijn de Monumentenlijst, waarin een aantal onjuistheden staan.

Er is geen bescherming voor oude panden in de binnenstad. De dikwijls ver buiten Eindhoven
gevestigde holdings die panden in eigendom hebben of huren, interesseren zich niet
voor de stad, maar zijn alleen uit op eigenbelang op korte termijn. Hierover wordt gesproken
met H. Wensing, stafmedewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de gemeente.

Er is een periodiek overleg geweest tussen de gemeente en erfgoedinstellingen. Met H.
Wensing van de gemeente zijn afspraken gemaakt over het feit dat veel panden bescherming
behoeven, maar niet kunnen wachten op een herziening van de bestemmingsplannen.
Als wij adressen aanleveren, kan hij voorbereidingsbesluiten maken voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen,
waardoor de bescherming direct ingaat.

Wethouder Schreurs reageerde snel op een mailtje van M. van Abbe om de sigarenfabriek
van Schröder aan de Vestdijk op de monumentenlijst te plaatsen. Zij vraagt om nadere informatie
over het gebouw. Ze zal onze vraag in september tijdens hun overleg (B&W, raad)
aan de orde stellen.