Brief m.b.t. vastgesteld bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)

Brief m.b.t. vastgesteld bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)

Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)

Raadsvoorstel Vaststellen bp VI De Bergen Deken van Somerenstraat
Bijlage 1 – Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)
Bijlage 2 – Verbeelding VI De Bergen

Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bp IV De Bergen Heilige Geeststraat – Willemstraat
Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)
Verbeelding IV De Bergen

Vaststelling bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)
Vaststelling bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)
Verbeelding I Philipsdorp

Reactie op Ontwerpbestemmingsplan IV Stratum binnen de Ring II (Stuiverstraat 82-88)

Reactie op Ontwerpbestemmingsplan IV Stratum binnen de Ring II (Stuiverstraat 82-88)

Reactie op Ontwerpbestemmingsplan I Oud-Woensel (Kronehoefstraat-Van Brakelstraat)

Reactie op Ontwerpbestemmingsplan I Oud-Woensel (Kronehoefstraat-Van Brakelstraat)

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)