De gemeenteraad heeft besloten dat het antwoord van B & W op onze brief over de sloop van boerderij Kronehoef aan de raad ter kennis moet worden gebracht. Dit antwoord is echter nog niet aan ons verzonden.

Brief aan B&W m.b.t. problematiek sloopvergunningen Kronehoef en Van der Puttlyceum

Brief aan B&W m.b.t. problematiek sloopvergunningen Kronehoef en Van der Puttlyceum

Er zal worden gekeken naar de plannen voor Kronehoef. Wordt de boerderij gesloopt, verbouwd, of is sprake van verkaveling van het terrein?

Boerderij Kronehoef dreigt te worden gesloopt. Het gebouw heeft geen architectonische waarde, maar is van belang vanwege haar geschiedenis en als naamgever van de buurt. Wij zullen moeite doen om in overleg met de ontwikkelaar te komen.

De gemeente schijnt de boerderij te willen betrekken bij een groter project na het vertrek van de radiateurenfabriek aan de Frankrijkstraat. In de gaten houden!

De investeerder blijkt toch nog interesse te hebben (en heeft dit aan wethouder Fiers kenbaar gemaakt). Dus in de gaten houden.

Oude plannen zijn van de baan maar de investeerder blijkt toch interesse te hebben (en heeft dit aan wethouder Fiers kenbaar gemaakt). Dus in de gaten houden.

Het plan voor huisvesting van mensen met een beperking is door de projectontwikkelaar teruggenomen; hij wil het pand nu verkopen.

Er is overleg met Van Herwaarden, nieuwe bouwplannen

De informatie in de krant over de te slopen boerderij klopte niet. De boerderij werd in 1883/1884 gebouwd. Twee leden van de HvA hebben Kronehoef op papier aangemeld bij B & W (beschrijving, aanvraag en matrix)