Reactie op brief m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Reactie op brief m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. Eindhovens erfgoed in gevaar

Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. Eindhovens erfgoed in gevaar

stand van zaken Falconcrest (Bokt 18)

stand van zaken Falconcrest (Bokt 18)

Via een Raads-Informatie-Brief (RIB) heeft B&W meegedeeld, dat het pand zal worden verkocht, waarbij het beding wordt opgenomen, dat de boerderij dient te worden gerestaureerd. Als Falconcrest de grond en de boerderij niet kan kopen, zal er op de particuliere markt worden gezocht naar een koper. Het restauratiebeding blijf gehandhaafd. Opgemerkt wordt, dat B&W de verkoopprijs wel zouden moeten laten afhangen van de kosten van restauratie, omdat het hier achterstallig onderhoud betreft van eigendom van de gemeente.

Voortgang verkoop Falconcrest

Voortgang verkoop Falconcrest

Tussenbericht Falconcrest mei 2017

Tussenbericht Falconcrest mei 2017