stand van zaken Falconcrest (Bokt 18)

stand van zaken Falconcrest (Bokt 18)

Via een Raads-Informatie-Brief (RIB) heeft B&W meegedeeld, dat het pand zal worden verkocht, waarbij het beding wordt opgenomen, dat de boerderij dient te worden gerestaureerd. Als Falconcrest de grond en de boerderij niet kan kopen, zal er op de particuliere markt worden gezocht naar een koper. Het restauratiebeding blijf gehandhaafd. Opgemerkt wordt, dat B&W de verkoopprijs wel zouden moeten laten afhangen van de kosten van restauratie, omdat het hier achterstallig onderhoud betreft van eigendom van de gemeente.

Voortgang verkoop Falconcrest

Voortgang verkoop Falconcrest

Tussenbericht Falconcrest mei 2017

Tussenbericht Falconcrest mei 2017

Bokt 18 staat op instorten. Wij willen dat de gemeente het pand herstelt.

De raadsvragen over het verbouwde boerderijtje op Bokt zijn beantwoord. Volgens B & W treft de gemeente geen enkele blaam.

Na de bouwvakvakantie gaat de aannemer aan de slag met het dak van Bokt 18. Volgens Roeland Geelen is de restauratie van Bokt 19 volgens de regels verlopen. In overleg met Geelen en De Bie zal laatstgenoemde het dossier lichten om na te gaan of inderdaad  aan alle voorschriften is voldaan. Op één na hebben de bewoners van Bokt geen bezwaar tegen Falcon Crest. Alle protesten lijken het werk van één enkele bewoner te zijn. De raadsvragen over Bokt 19 zijn nog niet beantwoord.