Op Strijp wordt veel gebouwd. Er zijn vier vergunningen afgegeven, maar de kwaliteit wordt minder.

De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Wij hebben geen problemen meer met de loopbrug van Haasje-over.
De verbinding tussen Strijp-S en Strijp-T moet worden verbeterd. Het zou mooi zijn als het Bultje kon worden verlengd.
Er is op verzoek van Goevaers met anderen gebrainstormd over het Glaslab. Dat moet een belangrijk gebouw worden aan de andere zijde van Strijp-T.

Samen met enkele ambtenaren is een fietstocht over Strijp S en T gemaakt om de verkeerssituatie te ervaren. Wij zullen daar een nota over schrijven.
“Haasje over” wordt noch door de werkgroep Strijp S/T, noch door de werkgroep monumenten als een bedreiging voor de monumenten ervaren.

Er wordt met de gemeente een afspraak gemaakt voor een gesprek over de verkeersafwikkeling.
Op Strijp S zijn drie plannen vergevorderd: de Tuintoren van Trudo, Haasje-Over en twee panden in de spoorzone.

Op Strijp-S zijn weer bouwvergunningen verleend voor 3 nieuw te bouwen volumes.

Er worden op het terrein nog vier nieuwe gebouwen gezet en er wordt oplossing gezocht voor het parkeren.
Het is onduidelijk of het Chinese paviljoen nog doorgaat.
De verkeerssituatie rond het Bultje en de toegang naar Strijp T is gevaarljk. Er moet voor het hele Strijp-STR een goed verkeerscirculatieplan komen. De dominantie van de gemeentelijk afdeling Verkeer is hinderlijk.

Van A. Beernink vernamen wij, dat er plannen zijn het Strijps Bultje te verlagen om een betere verbinding tussen Strijp- S en T te krijgen. Verder zouden er twee doorgangen onder de spoorlijn moeten komen. Een eventueel vergroot Gloeilampplantsoen tussen Strijp T en Strijp S zou een verbinding moeten krijgen.
Wij zijn tegen een hoogbouw tussen Glaspoort en spoorlijn.
Het laatste stukje van de glasfabriek ligt binnen de rooilijn van de Torenallee.

Wij zijn te laat betrokken bij de hoogbouw van Meijer. De toren wordt hoger dan St. Lucas. Met die van SDK en Trudo komen er in totaal vier hoge gebouwen, aflopend naar de Kastanjelaan. Ook hier zijn we voorlopig gematigd positief.