Op de hoek van de Vestdijk en de Ten Hagestraat wordt een follie gebouwd. Deze staat dan exact boven de hoekmuur met waterput van het vroegere kasteel.

Er wordt weer voortgang gemaakt met het plaatsen van informatiebordjes over historisch erfgoed. Gepland staan onder meer het NRE-terrein en het woonhuis, het koetshuis en de orangerie van het complex De Laak.

Binnenkort worden weer zeven erfgoedbordjes geplaatst. Een ervan zal op het NRE-terrein komen te staan.

Inmiddels zijn er 10 bordjes geplaatst. Binnenkort worden er nog 8 geplaatst (bij bv. Gagelbosch, het Bels Lijntje, Lakerlopen enz.). Dit alles dankzij een samenwerking tussen de diverse erfgoedorganisaties, zoals de Henri van Abbe Stichting, de AVKP en de gemeente.

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van meer erfgoedbordjes. Het streven is elk jaar
enkele nieuwe toe te voegen.
In het fietstunneltje bij IKEA, op de grens van Eindhoven en Son, zal aan het publiek worden
duidelijk gemaakt wat in deze omgeving is opgegraven en hoe mensen hier vroeger leefden.
Enkele jaren geleden werden hier de resten van nederzettingen uit de midden- en late bronstijd
en vroege ijzertijd opgegraven.

Het ligt in de bedoeling op een aantal punten in de gemeente bordjes te plaatsen met een
kort verhaal over de geschiedenis van de plek. Er zullen geen nieuwe tegels meer worden
gelegd.

Het ligt in de bedoeling om in samenwerking met de Erfgoedhuis borden te plaatsen met
teksten die iets vertellen over de geschiedenis van de betreffende plek. Dit soort borden zullen
goedkoper en gemakkelijker leesbaar zijn dan de nu bekende tegels. In eerste instantie
wordt aan vijf borden gedacht, maar later volgen er meer. De werkgroep is in voor suggesties.

Bij de werkgroep loopt een project om samen met woningbouwvereniging
Woonbedrijf de geschiedenis van Woensel-Noord zichtbaar en beleefbaar te
maken.

Het plan om tegels te leggen op Vaartbroek vindt doorgang. Wel moet nog overleg worden
den gepleegd met de buurt. Ook over een soortgelijk project in Woensel-Noord worden, samen
met Woonbedrijf, plannen gemaakt.
Voorgesteld wordt om tegels te leggen op Strijp S. Gedacht wordt aan bv. een uitleg bij het
stootblok en bij het monument Glaspoort. Hierover is overleg nodig met J. Rooijmans.