We hebben een pleitnota gemaakt voor de Raad van State, waarin we pleiten voor het behoud van het zicht op de kerk vanuit de Kanaalstraat.

De situatie is onveranderd. Een A4-tje met argumenten voor het behoud van de kerkwand wordt opgesteld. Twee deelnemers van onze Stichting gaan straks naar de Raad van State.

De beloofde tekeningen met ruiten binnen de bogen van de biechtstoelen zijn niet gekomen.

Geen nieuws van Dela en evenmin over de beloofde tekening van de architecten.

Een recent gesprek met de projectleider was teleurstellend. Het enige resultaat: op ons voorstel wordt een visualisatie gemaakt van binnen- en buitenzijde van de kerk na uitvoering van de plannen aan de Kanaalstraat. Het verweerschrift van de gemeente Eindhoven betreffende bestemmingsplan en bouwvergunning van de Paterskerk, een dik pak papier, zal worden gedigitaliseerd. De Dela beweegt nog niet, maar ons gesprek met K. Franken gaat door. De gevel aan de Kanaalstraat is voor ons een breekpunt. Voor zover ons bekend heeft de gemeente wél, maar de Dela als belanghebbende partij, nog geen verweer naar de Raad van State geschreven.