Antwoord op raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis

Antwoord op raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis

Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

Raadsvragen M.A. Schreurs mbt vernietigde kunst stadhuis

Raadsvragen M.A. Schreurs mbt vernietigde kunst stadhuis

Raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis

Raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis

Met Goevaerts is gepraat over de Citywall, de plannen voor het Stadhuisplein.

Goevaers wil aan de slag op het Stadhuisplein. Het is nog niet duidelijk wat Winny Maas hier wil. Is daar misschien ruimte voor het ‘Kunstlicht in de Kunst-museum’?

Wij hebben nog steeds bezwaar tegen de beoogde zij-ingang van het stadhuis, maar waren door omstandigheden te laat met ons bezwaarschrift. Dit is officieel uitgelegd; er kan nog niets worden gezegd over een eventueel vervolg.
Er is met de gemeente gesproken over het kunstwerk van Struyken in het stadhuis. Men was het eens met onze visie en  zal met de architect Van Rangelrooy overleggen over het herstel van eventuele schade.