De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is tevreden over het overleg betreffende het Van der Puttlyceum. Gewacht wordt op een aangepast bouwplan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige opzet van het complex. Er wordt gepoogd de kunstschatten te behouden.

De werkgroep Kunst heeft in de voorbije periode een rapport geschreven over de kunst in het gebouw en op het terrein van het Van der Puttlyceum. De stichting wederopbouw is in gesprek
met de ontwikkelaar (CRA) om te bereiken, dat de (een deel van) de bebouwing blijft staan en de kunst wordt gered. Ook hebben zij gepleit voor een andere vormgeving en situering van de geplande nieuwbouw.

In het Van der Puttlyceum zijn de muurschildering van Albert Troost en het buitenmozaïek
van Gé Verhulst zo beschadigd o.a. resp. door traplift en noodtrap, dat behoud geen optie
lijkt. Een muurschildering van Ruud Peeters is overgeschilderd en dus weg. Een keramisch
reliëf van Frans Nix is uit te nemen en te herplaatsen. Een in linoleum gemaakt patroon op
een vloer heeft ongetwijfeld een kunstenaarshand gekend, maar wie? In de hal hangt een
glas-in-loodraam in een omlijsting met een voorstelling van Christoffel, afkomstig uit de
voormalige Pedagogische Academie aan de Le Sage ten Broeklaan, een schepping van Lou
Manche. Het beeld Puttertjes van Gerard Bruning buiten is te verplaatsen, maar kan wel
eens lastiger zijn dan op het eerste gezicht lijkt.

Verslag bezoek Van der Puttlyceum

Verslag bezoek Van der Putt Lyceum

Het Van der Puttlyceum staat op de nominatie om gesloopt te worden. De groep houdt in de
gaten wat er met monumentale kunst in het gebouw gebeurt.