De oorkonde van de Van Abbe-penning zal in de stationshal worden opgehangen.

Van Abbeprijs voor hersteld monumentaal station Eindhoven

Voorkomen moet worden dat de ingang van de nieuwe fietsenkelder bij het station op het gazon naast het standbeeld van Anton Philips komt, zoals de gemeente bedacht heeft.

M. List, de nieuwe wethouder Binnenstad, wil met ons praten. Het is ons nog niet duidelijk wat onder de term ‘Binnenstad’ is begrepen. Het gesprek zal in elk geval wel gaan over het VDMA-terrein en het Stationsplein. Van groot belang is hier wat Winy Maas gaat doen.
Er is (door een vertraging) een gesprek van slechts 20 minuten geweest met Winy Maas. Er komt een nieuwe afspraak, ook met Adriaan Geuze.

Wij zijn te laat betrokken bij de ontwikkelingen op het Stationsplein (District E). Wel is de werkgroep vertegenwoordigd geweest tijdens het overleg met Amvest op 6 december. Aandacht is gevraagd voor de plintbebouwing, de colonnade en de expeditie. Op 11 januari wordt door Amvest een algemene informatieavond gehouden.

Tender Stationsomgeving Zuidplein

Tender Stationsomgeving Zuidplein