Tender Stationsomgeving Zuidplein

Tender Stationsomgeving Zuidplein

Dit complexe plan wordt er door de gemeente in ijltempo doorgedrukt, terwijl er een goed
debat nodig is. B & W nemen de beslissing. Wij kregen nauwelijks de tijd om het plan te bestuderen.

Er bestaan zorgen over de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving van het station en met name over het nieuwe studentenhotel, dat een goedkope uitstraling heeft.

De bouwvergunning voor het studentenhotel ligt ter inzage.

Wij kunnen geen bezwaar meer maken tegen de huidige plannen voor een studentenhotel bij het station.

Een hoog studentenhotel naast het lage monumentale station zou een slechte zaak zijn. Het was beter de hoge opbouw wat richting Dommel te verschuiven. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft mede namens de Henri van Abbe Stichting een brief met commentaar naar de gemeente gestuurd.

Het stationskwartier is momenteel een “hot item”. Hoogbouw direct naast het centraal station (een rijksmonument) is als een vlag op een modderschuit en zal op termijn het voortbestaan ervan bedreigen. Een studentenflat is ons inziens niet passend in de omgeving van het station. Wij zullen een brief sturen naar het College van B&W om hen te herinneren aan de afspraak de Henri van Abbe Stichting te betrekken bij de planontwikkeling. In een eerder stadium werd hierover reeds gecommuniceerd met de gemeente.