Het tegelkunstwerk in de stationstunnel zou onder de tegels nog aanwezig zijn. Indien mogelijk, wordt dit weer tevoorschijn gehaald.

Naar aanleiding van onze brief over het Stationskwartier is gemeld dat wij gelegenheid krijgen om te reageren, zodra de inspraak open staat voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Onze bezwaren worden nogmaals aangekaart over de in de krant aangekondigde plannen voor het stationskwartier. Oorspronkelijk was er een plan ex artikel 19, waartegen wij bezwaren hebben aangevoerd. Inmiddels is dat plan aangepast. B & W zijn het helemaal met de projectontwikkelaar eens. Maar in feite heeft het plan nog geen enkele status. Desondanks stelt de raad geen vragen. Wellicht is het bericht in de krant alleen bedoeld om de stemming in de stad te peilen. Wij staan nog steeds achter onze eerste brief. Het nieuwe conceptplan zal in de projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit worden besproken. Daarna kunnen wij de gemeente nogmaals laten weten wat onze visie is.

Er is een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het plan voor het Stationskwartier dat niet past in deze omgeving.

De bouwvergunning voor het NS-station is verleend. De verbouwing zal in de ogen van de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven positief uitvallen.

We zijn positief over de nieuwe tunnel.

Ons bestuur zal vragen om meer duidelijkheid over de plannen voor dit gebied.

De gemeente heeft een plan voor het plein voor de eerst komende 5-10 jaren, maar dat is nog moeilijk te beoordelen. Betreft bijvoorbeeld de breedte van trottoirs en het standbeeld van Philips. Het station zelf is inmiddels Rijksmonument, maar de tunnels zullen bij de renovatie wel worden verbreed.

De voorzitter heeft contact gehad met de spoorwegen over de toekomstplannen, maar dit heeft nog weinig informatie opgeleverd.

Gezien de activiteiten die ontplooid zullen worden rond het station, is het zinvol dat wij meepraten. De voorzitter zal contact opnemen met de spoorwegen.