Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

Brief aan wethouder List m.b.t. notitie werkgroep Kunst inzake instellen adviescommissie

Brief aan wethouder List m.b.t. notitie werkgroep Kunst inzake instellen adviescommissie

Met medewerking van Joh. van den Boomen werd een bezoek gebracht aan de gemeentelijke opslag bij Gebr. Van den Eijnden op Flight Forum. De kunst is daar opgeslagen in containers. De aanwezige objecten worden nooit door iemand bekeken. Wel betaalt de gemeente trouw voor de opslag. Een ander deel van het gemeentelijk kunstbezit is opgeslagen op Sectie C. Het is niet uitgesloten dat elders nog meer bewaarplaatsen zijn. Er wordt door de werkgroep gekeken hoe enkele andere gemeenten met opgeslagen kunst omgaan. Het ligt in de bedoeling om de gemeente daarna een voorstel te doen.

De werkgroep Kunst heeft gesprekken gehad met verschillende ambtenaren om te achterhalen wat de visie, het gemeentelijk beleid, is inzake kunst in de openbare ruimte. Na verkenning van
aanpak en beleid van andere steden, wordt overleg gezocht met wethouder List.

De werkgroep heeft haar oude naam ‘Kunst in de openbare ruimte’ weer aangenomen. Zij heeft een gesprek gehad met de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die van de gemeente weliswaar ook kunst in de openbare ruimte tot haar werkterrein heeft gekregen, maar op dat terrein geen deskundigheid in huis heeft. De werkgroep pakt die taak nu op en zal de gemeente een voorstel doen. Die zal meer visie en initiatief moeten gaan tonen. De groep heeft het Evoluon bezocht. Er wordt een wandkleed bewaard dat nog in redelijke staat is, maar andere kunst lag opgeslagen in dozen in werkkasten. Philips verkoopt het geheel nu, inclusief de vroeger ontvangen schenkingen en zaken die voor Philips van belang zouden moeten zijn. Van Philips zou minstens geëist moeten worden dat de kunst in goede staat wordt overgedragen.