Opgemerkt wordt, dat de problematiek van de sluiting en herbestemming van kerken op dit moment voorrang heeft boven de werkzaamheden voor de projectgroep NRE.
De gemeente zoekt op dit moment hulp bij de oplossing die gezocht wordt voor het probleem van de gesloten en leegstaande kerken. En het daarbij te ontwikkelen beleid inzake sloop, hergebruik etc. Het probleem overstijgt het normale gemeentebeleid, het is een algeheel sociaal-cultureel probleem. Vraag: kunnen wij hierbij onze diensten aan de gemeente aanbieden?

In verband met de voorgenomen sluiting van een groot aantal kerken, wordt besloten een lijst van kerken op te stellen die zal worden voorgedragen voor de gemeentelijke lijst. De projectgroep monumenten zal hiervoor met spoedig bijeenkomen en worden versterkt met leden van de projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit en anderen die geïnteresseerd zijn. Het bisdom is bij sluiting geïnteresseerd in pasend hergebruik. Bij de keuze voor sluiting zal het aantal kerkbezoekers een criterium zijn.

Er is een rapport verschenen met een inventarisatie en waardering van het religieus erfgoed in de stad. Onze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bekijkt in hoeverre het zinvol is voorstellen te doen voor plaatsing op de lijst. Dit ook in verband met komende plannen om kerkgebouwen te sluiten, omdat die daarna gevaar lopen te worden gesloopt.

De inventarisatie van alle Eindhovense kerken is gemaakt door Sandra Janssen (DSOB). HvA heeft de raad gevraagd, wat hiermee gaat gebeuren. De raad antwoordde dat met deze inventarisatie rekening zal worden gehouden zodra wijzigingen worden aangebracht in de bestaande (en door de raad goedgekeurde) cultuurhistorische waardenkaart.

De deken van Eindhoven heeft aan B&W voorgesteld om een inventarisatie van alle Eindhovense kerken te maken. Door de gemeente werd daarop wegens capaciteitstekort nog geen reactie gegeven. Afspraak: In het aanstaande gesprek met Wethouder Fiers moet nogmaals worden aangekaart, welke problemen ontstaan voor de monumentenzorg in Eindhoven. Die worden veroorzaakt door de reorganisaties binnen DSOB, de onderbezetting van de afdeling in tegenstelling tot het vele werk dat er ligt en binnenkort nog zal komen. In de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening zal bovendien artikel 19 vervallen. Daarvoor in de plaats zal wel een soortgelijk artikel worden opgenomen.
De Taskforce Religieus Erfgoed is een landelijke club mensen die zich wil inzetten voor de redding van kerken. Enige maanden geleden heeft een bestuurslid deze club in Eindhoven rondgeleid. De Taskforce was onder de indruk van het Eindhovense kerkenbestand en toonde zich erg enthousiast.

De Taskforce Religieus Erfgoed is een landelijke clubje mensen die zich willen inzetten voor de redding van kerken. Twee leden hebben Eindhoven bezocht om informatie met ons uit te wisselen en enkele kerken te bezoeken. Ze zijn een dag rondgeleid en hebben daarbij de St. Joriskerk, de Vincentius à Paulokerk en de Pastoor van Arskerk ook van binnen bezichtigd. De groep wil samen met ons in Eindhoven een symposium organiseren en daarbij met de deelnemers ook enkele kerken
bezoeken.

Er is een nieuwe werkgroep (task force) actief om kerkgebouwen te redden. In de tweede helft van dit jaar wordt een seminar gehouden over leegstaande kerken en de mogelijkheden daarmee.