Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Henri van Abbe Stichting wordt gevormd door de volgende personen: