This user account status is Approved

Harry is advocaat geweest van 1964 tot 1976. In de periode 1974 tot 1986 is hij wethouder binnen de gemeente Eindhoven geweest. Na deze periode was hij van 1986 tot 2008 rechter bij de rechtbank en het gerechtshof van Den Bosch. Harry's belangstelling gaat uit naar architectuur en stedenbouw. Tevens heeft hij interesse in geschiedenis en in het bijzonder in de ideeën uit de ontwikkeling in de 18e eeuw, de Verlichting en de toen gestarte staatkundige vernieuwing.

  • lid van de volgende werkgroepen: - Juridische ondersteuning