This user account status is Approved

Jos heeft gewerkt bij Rabobank Nederland op de afdelingen Sociale Verzekeringen en Control. Als hobby's noemt hij geschiedenis, Eindhoven en bouwhistorie. Evenals zoon Bauke heeft Jos onder andere in 1989 meegewerkt aan de archeologische opgravingen op het Heuvel-terrein in Eindhoven en in 2001 aan de ruim 50 bouwhistorische verkenningen in Eindhoven. In 2006 hebben Jos en Bauke een firma opgericht: Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon.

  • penningmeester en lid van het dagelijks bestuur
  • voorzitter en secretaris van de volgende werkgroepen: Monumentale gebouwen en complexen, Jaarverslag/overzicht activiteiten, Financiën
  • lid van de volgende werkgroepen: Archeologie en cultureel erfgoed, Religieus erfgoed, HOV, NRE-terrein, Overleg met de gemeente/provincie/Rijk (i.c. Overleg Open Monumentendag en Overleg monumentenzaken), Overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven, Archief, Notulen deelnemersvergaderingen, Post en e-mail