This user account status is Approved

Marc is kleinzoon van Henri van Abbe, de naamgever van onze stichting en de broer van Olly. Marc is communicatieadviseur en socioloog. Daarnaast werkt hij als journalist bij een dagblad en op de regionale radio. In zijn vrije tijd strijdt hij voor het behoud van karakteristieke bebouwing in Eindhoven. Een bekend citaat van Marc is: "Geef Eindhoven de kans om oud te worden."

  • vice-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur
  • lid van de vogende werkgroepen: Monumentale gebouwen en complexen, Strijp S en T, NRE-terrein, Communicatie, Overleg met de gemeente/provincie/Rijk (i.c. Overleg monumentenzaken)