This user account status is Approved

Ruud is in Eindhoven ruim 30 jaar werkzaam geweest in diverse functies in het maatschappelijk werk, de dak- en thuislozenzorg en de geestelijke gezondheidszorg, waarbij hij actief betrokken was bij diverse beleidsontwikkelingen, zoals het gemeentelijk armoedebeleid. Als vrijwilliger is hij actief geweest in diverse bestuursfuncties, zoals het Jeugd- en Jongerenwerk, Vluchtelingenwerk en Vrijetijds-accommodaties. Daardoor heeft Ruud veel kennis van en ervaring met welzijnsvraagstukken in buurten en wijken van Eindhoven. Geschiedenis, lezen en muziek luisteren zijn enkele van zijn interesses/hobby's.

  • secretaris en lid van het dagelijks bestuur
  • voorzitter en secretaris van de volgende werkgroepen: Secretariaat
  • secretaris van de volgende werkgroepen: NRE-terrein
  • lid van de volgende werkgroepen: Monumentale gebouwen en complexen, Strijp S en T, Communicatie, Overleg met de gemeente/provincie/Rijk (i.c. Overleg monumentenzaken)