This user account status is Approved

Simon heeft zich bezig gehouden met land- en tuinbouw, inclusief de historische ontwikkeling van het platteland, bedrijfseconomie, volkshuisvesting, inclusief Ruimtelijke Ordening en Openbaar Bestuur, onderwijs (in het speciaal Bedrijfsadministratie en Bedrijfseconomie). Vrijetijdsbesteding: geschiedenis, maatschappelijke ontwikkeling, religie c.a.

  • lid van de volgende werkgroepen: Groen