De werkgroep heeft haar oude naam ‘Kunst in de openbare ruimte’ weer aangenomen. Zij heeft een gesprek gehad met de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die van de gemeente weliswaar ook kunst in de openbare ruimte tot haar werkterrein heeft gekregen, maar op dat terrein geen deskundigheid in huis heeft. De werkgroep pakt die taak nu op en zal de gemeente een voorstel doen. Die zal meer visie en initiatief moeten gaan tonen. De groep heeft het Evoluon bezocht. Er wordt een wandkleed bewaard dat nog in redelijke staat is, maar andere kunst lag opgeslagen in dozen in werkkasten. Philips verkoopt het geheel nu, inclusief de vroeger ontvangen schenkingen en zaken die voor Philips van belang zouden moeten zijn. Van Philips zou minstens geëist moeten worden dat de kunst in goede staat wordt overgedragen.