De werkgroep Groen is positief over het overleg over het BIC. Er staat veel te gebeuren. De Internationale School wil uitbreiden en hetzelfde geldt voor PSV. We zullen scherp moeten
opletten dat dit niet ten koste van de natuur gaat.