Het Evoluon maakt restauratieplannen. Het ligt in de bedoeling het dak te bedekken met zonnepanelen. Er loopt een cultuurhistorisch onderzoek. Bureau Lubbers ontwerpt een park. Daarbij wordt ook het Trefpunt Groen betrokken, evenals de buurt. Daarna wordt gekeken waar bebouwing mogelijk is. Het Rijk heeft gevraagd naar de mogelijkheid om in het gebouw een designmuseum te vestigen, maar daar lijkt het gebouw ongeschikt voor.