Er is een bezoek gebracht aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Nadat op een verzoek om een uitnodiging voor een bijeenkomst over Mariënhage niet werd gereageerd, hebben enkele leden het initiatief genomen om de bijeenkomst bij te wonen. Zij werden toegelaten, maar leken niet erg welkom. Zij konden ten slotte een deel van de zitting bijwonen, maar moesten vertrekken toen een brief over Mariënhage aan bod kwam. Het is niet aannemelijk dat zij voor een volgende bijenkomst zullen worden uitgenodigd. Het plan bestaat ook naar die volgende bijeenkomsten te gaan.