De Henri van Abbestichting (met de Vrienden van het Evoluon, Trefpunt Groen en bewoners van ’t Ven) wordt op 26 maart uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn in het Evoluon
waar de gemeenteraad bijgepraat wordt over de plannen voor het Evoluon door Foolen & Reijs, gemeente en Philips. Aan de hand van luchtfoto’s werd in de werkgroep geconstateerd, dat er wel erg weinig ruimte voor bebouwing langs de randen van het Evoluonterrein is. Wij vinden dat Foolen en Reijs de op sommige punten enthousiaste reactie van ons wel erg positief in hun bidbook hebben opgenomen terwijl onze bedenkingen en vraagtekens niet benoemd worden. Wij vrezen dat we op deze manier in een fuik lopen en dat we eigenlijk nu alsnog duidelijk onze bedenkingen moeten uiten in een schriftelijke reactie. Daarover vond een uitgebreide discussie plaats.