Twee leden hebben op 20 februari het overleg met gemeente en Winy Maas bijgewoond en zijn niet ontevreden over de uitkomsten. De visie van Winy Maas blijkt wel degelijk te combineren met het herkenbaar houden van de cultuurhistorie. Uitgangspunt blijft de historische structuur met de bestaande bebouwing als plint (de Eindhoven-laag), daarachter wordt soms fors de hoogte in gegaan.