Nog niet iedereen in het college van B&W is enthousiast genoeg over de plannen van het bestuur van het TAC om daar 1 ½ miljoen voor uit te trekken (uit de pot regiogelden). In die plannen blijven de twee “koppen” op de hoeken van het Ventosestraatje en het straatje zelf gehandhaafd. Minder fraai zijn de blokken in de Gagelstraat.