De aanpak ligt voor, is bedacht en goedgekeurd door Arie van Rangelrooy en Struyken zelf. Die hebben ook een offerte ingediend, die ter goedkeuring bij de gemeente ligt. De werkgroep is geen actieve partij in dit proces, wij worden geïnformeerd over het verloop. En worden weer actief bij het eindoordeel. Zo is het ook afgesproken.