Er loopt een onderzoek naar de staat van het kunstwerk De Rode Loper tussen de Catharinakerk en het Van Abbemuseum. Gebleken is dat sommige onderdelen van het kunstwerk verwijderd zijn en dat de gemeente, als eigenaar en beheerder, niet weet waar die gebleven zijn. Een van de leden van de HvAS merkt op dat Winy Maas de supervisie heeft over de herinrichting van het hele gebied en dat het goed zou zijn om te weten te komen wat zijn visie is op de toekomst van De Rode Loper. Er komt een rapportage met aanbevelingen zodra het onderzoek is afgerond.
Wat gebeurt er met de rode steentjes van de “Rode Loper?” Voor zover bekend blijven die op hun plaats liggen.